Algemene voorwaarden

Algemeen

ConsoloNL is actief met het platform consolonl.nl, en verkoopt tickets voor evenementen, in opdracht van organisatoren. ConsoloNL is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 753494340000. Vestigingsadres: Pastinaak 21, 8281 KW Genemuiden, bereikbaar via info@consolonl.nl. Een reservering is een overeenkomst tussen organisator en bezoeker, waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Ook kunnen aanvullende voorwaarden van de organisator van toepassing zijn.

Annulering door de bezoeker

De bezoeker heeft 3 dagen bedenktijd (72 uur) waarbinnen de reservering (door de bezoeker zelf) geannuleerd kan worden, tenzij het evenement binnen een week plaatsvindt. Daarna is annulering niet mogelijk, ongeacht de omstandigheden (zowel eigen keuze als overmacht), tenzij de organisator besluit de overeenkomst met de bezoeker te ontbinden. ConsoloNL bekijkt samen met de organisator waar coulance mogelijk is. Binnen een reeks concerten kan bijvoorbeeld een ruiling naar een andere datum aangeboden worden. Verder staat het u vrij om uw e-ticket zelf weg te geven of tegen het oorspronkelijke aankoopbedrag door te verkopen aan derden.

Annulering door de organisator

De organisatie is gerechtigd om de overeenkomst met de bezoeker te ontbinden. Indien de overeenkomst met de bezoeker wordt ontbonden of indien een evenement wordt geannuleerd of niet kan plaatsvinden is de organisatie in geen geval aansprakelijk. De organisator is in geval van overmacht, weerswaarschuwingen en epidemie├źn, niet gehouden om de betaalde ticketprijzen te restitueren. Indien de bezoeker vanwege de bovengenoemde omstandigheden niet kan of wil komen, komt dit voor eigen rekening. Indien een evenement niet kan doorgaan wegens de afwezigheid van de artiesten, musici of sprekers als gevolg van overmacht, weerswaarschuwingen en epidemie├źn, dan is de organisator gerechtigd om de overeenkomst met de bezoeker te ontbinden. In dat geval wordt de ticketprijs niet gerestitueerd. Wanneer de organisator desondanks besluit tot gehele of gedeeltelijke teruggaaf van de ticketprijs, of een alternatief aanbod doet, zal ConsoloNL de organisator hier bij assisteren.

Betalingen

We accepteren betalingen via Ideal. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan Ideal. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens.

Raadpleeg het privacybeleid van Ideal voor meer informatie.

Leveringstermijnen

Tickets worden verzonden naar het e-mail adres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling. ConsoloNL zal het door Klant opgegeven e-mail adres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan ConsoloNL een nieuw e-mail adres heeft meegedeeld. De door ConsoloNL opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient ConsoloNL schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en even Min het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.